top of page

Penzion Svojše

VOLNÝ ČAS

V Českém Krumlově je nepřeberné množství zajímavých, kulturních a historických památek, takže pokud budete chtít všechny zhlédnout, nebude Vám na to stačit ani týden. S těmi nejvíce navštěvovanými místy na trase od Penzionu Svojše Vás na této stránce seznámíme.

AKCE A UDÁLOSTI V ČESKÉM KRUMLOVĚ - ODKAZ

OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ V ČESKÉM KRUMLOVĚ - ODKAZ

CO VIDĚT A ZAŽÍT V ČESKÉM KRUMLOVĚ A OKOLÍ - ODKAZ

TOP 10 PAMÁTEK V ČESKÉM KRUMLOVĚ A OKOLÍ - ODKAZ

 

TIPY NA NEJLEPŠÍ VYHLÍDKY NA ČESKÝ KRUMLOV A OKOLÍ - ODKAZ

VEČERNÍ PROHLÍDKY ČESKÉHO KRUMLOVA - ODKAZ

 

VYHLÍDKOVÉ PLAVBY NA VORECH - ODKAZ

Po cestě z Penzionu Svojše do centrální pěší zóny města se nad autobusovým nádražím nachází oblíbená vyhlídka, která odkrývá úchvatný pohled na centrum města v celé jeho kráse. 

Při začátku městské pěší zóny v Horní ulici najdete Regionální muzeum v Českém Krumlově. Budova muzea je významnou barokní stavbou z poloviny 17. století. Sbírkový fond byl v minulosti vyčíslen na 34 000 položek rozdělených do mnoha kategorií (archeologie, dějiny umění a řemesla, národopis, historická farmacie aj.). Muzeum nabízí ucelený a detailní obraz o bohatých dějinách města a regionu formou stálých i sezónních výstav. Rozsáhlým sbírkám vévodí velkolepý keramický model města - největší svého druhu na světě. Bez povšimnutí by neměla zůstat ani pobočka muzea - rodný dům spisovatele Adalberta Stiftera v Horní Plané, který otevírá dveře do světa historické i literární Šumavy.

Hned za muzeem se nalézá asi nejobleženější vyhlídka - terasa v tzv. Seminární zahradě. Ta dává vyniknout jednomu z nejpůsobivějších panoramatických pohledů na zámek a současně malebnosti křivolakých uliček a barevných domů v samotném centru města. Vyhledávaným zážitkem, ovšem určeným spíše ranním ptáčatům, je výhled odtud na zámek zahalený do ranního mlhavého oparu, obarveného ranním sluncem.

Příjemným zážitkem bude zajisté i prohlídka kostela sv. Víta, který je vedle zámku druhou architektonickou dominantou města. Pochází z období pozdní gotiky z let 1407-1439 (vystavěn však byl na základech starší stavby z roku 1309), s pozdějšími úpravami. 

Přímo na náměstí Svornosti je Muzeum útrpného práva. V expozici tortury a mučících nástrojů můžete vidět okolo 100 exponátů a desítky dobových rytin.  Mystickou atmosféru celé výstavy umístěné ve sklepení dotvářejí voskové figuríny a zvukové a audiovizuální efekty (upálení čarodějnic a poprava mečem).

Na náměstí stojí zajisté za pozornost též Mariánský morový sloup s kamennou kašnou. Mariánský sloup byl mezi léty 1714 až 1716 na památku ukončení epidemie moru, která město v letech 1680-1682. Výzdobu sloupu tvoří především sochy protimorových patronů a ochránců města - sv. Václava, sv. Víta, sv. Jana Evangelisty, Sv. Judy Tadeáše, sv. Františka Xaverského, sv. Šebestiána, sv. Kajetána, sv. Rocha a Panny Marie na vrcholu sloupu. Kamenná šestiboká kašna v současné podobě pochází z roku 1844. 

Pod náměstím, v Kájovské ulici, se pak nachází Muzeum voskových figurín. Muzeum je zaměřeno na osobnosti a region jižních Čech. Mezi nejzajímavější obyvatele patří Karel IV. nebo František Josef I. Tajemné sklepení je ukázkou středověkého městečka s možností nahlédnout do alchymistické dílny nebo staré krčmy. Celkovou atmosféru muzea umocňují světelné a zvukové efekty, takže se budete cítit, jako byste se skutečně ocitli na tržišti 15. století. Do voskového muzea lze zakoupit vstupenky kombinovaně se vstupenkami do zrcadlového labyrintu, jež naleznete v Široké ulici. Labyrint se řadí mezi největší v Evropě. Zrcadlová síň vytvářející efekt nekonečných chodeb a optických klamů obsahuje 90 zrcadel a navazuje na ni menší nezvyklé křišťálové bludiště složené z čirých skel. Na závěr si užijete síň smíchu, kde nechybí oblíbená prohnutá zrcadla různě deformující postavu.

V Široké ulici je rovněž Egon Schiele Art Centrum (bývalý městský pivovar), kde je umístěna stálá expozice o životě a díle Egona Schieleho, představovaná kresbami, grafikami, dopisy, desítkami fotografií, genealogií Schieleho předků, dokumentací o krumlovských pobytech a motivech jeho díla. Paralelně jsou zde pořádány výstavy současných umělců. Veřejnosti je rovněž zpřístupněna místnost, kde Schiele v roce 1911 tvořil a žil. Návštěva zahradního domku Egona Schieleho na terasách v jižním meandru řeky Vltavy, nikoliv však v této části města, nýbrž na Plešivci, nabízí nahlédnout do autentického prostředí uměleckého apartmá, ve kterém vznikly Schieleho slavné krumlovské obrazy. Pod domkem na břehu Vltavy, která celým městem protéká, lze relaxovat na lehátkách a dopřát si chvíli odpočinku.

Po cestě do zahradního domku Egona Schieleho z Široké ulice stojí za upozornění Most presidenta dr. Edvarda Beneše, který je významným funkcionalistickým dílem situovaným do historické zástavby. V regionálním měřítku se jedná o pozoruhodnou stavbu funkcionalistické architektury, která se na území Českého Krumlova jinak prosadila jen sporadicky. Na konci mostu stojí socha sv. Jana Nepomuckého. Pět hvězd okolo jeho hlavy má připomínat legendu, podle níž našli rybáři ve Vltavě jeho mrtvé tělo. Hvězdy symbolizují i pět ran Kristových či pět písmen slova TACUI (mlčel jsem), které společně s prstem před ústy připomíná zachování zpovědního tajemství. 

Opomenout nelze ani Museum Fotoateliér Seidl, který vypráví příběh o počátcích fotografie a pohnutých osudech průkopníků tohoto řemesla a nechává nahlédnout do života česko-německo-rakouského pomezí konce 19. a první poloviny 20. století. Expozice ateliéru Josefa a Františka Seidlových překvapí svou autenticitou, nepřeberným množstvím dobových snímků, fotopohlednic, skleněných negativů, fotoaparátů i zařízením fotokomory. K atraktivitě místa pak přispívají také Seidlovy osobní deníky i původní zařízení bytu. Muzeum pravidelně nabízí možnost tematického dobového focení v ateliéru a organizuje další doprovodný a zážitkový program - přednášky, výstavy, zážitkové programy pro děti, akce pro školy aj.

Nedaleko odtud, poblíž zahradního domku Egona Schieleho, se nalézá Synagoga Český Krumlov, která je perlou secesní architektury města s neorománskými prvky. V současné době je využívána jako místo setkávání, multifunkční kulturní, umělecký a společenský prostor.

Vrátíme-li se ze zahradního domku zpět do Široké ulice, nesmíme zapomenout ani na jednu z nejstarších budov v Českém Krumlově - Muzeum historických motocyklů (bývalý městský mlýn). Zde je k vidění více než 20 motocyklů různých českých i zahraničních značek a mj. se zde můžete pokochat dalšími předměty souvisejícími s historií motorismu. Součástí muzea je také prodejní galerie, v níž je vystaven starožitný nábytek, hodiny, věžní hodinové stroje a starožitné dekorace. Galerii dominují obrazy převážně českých malířů. Vystaveny jsou např. obrazy krumlovských malířů Wilhelma Fischera či Bohuslava Coufala.

Projdete dále ulicí Dlouhou, na jejímž konci je na rohu Dlouhé a Radniční ulice umístěno Muzeum obchodu. Zde máte možnost zažít, jak se nakupovalo před 100 lety, a zhlédnout původní dochovalý kupecký obchůdek a dále muzejní expozici, kde jsou vystaveny nádherné historické pokladny, zásobníky na kávu, počítací stroje, různé typy vah a obaly na potraviny, nápoje a kosmetiku. Vše je doplněno rozmanitou ukázkou reklam a reklamních poutačů z papíru, kartonu i smaltovaných a plechových reklamních tabulí. Na místě - v muzejním obchodě - lze zakoupit věrné repliky plechových cedulí a jiné dárkové předměty spojené s tématikou výstavní expozice.

V Radniční ulici, která byla dříve spojnicí Vnitřního Města s podzámčím, nazývaném Latrán, stojí za zmínku také Muzeum loutek - Pohádkový dům. Rodinná sbírka historických i novodobých loutek a marionet z dílen jihočeských, českých i zahraničních mistrů řezbářů a loutkařů je mj. tvořena loutkami zámeckých pánů, broučků, Rusalky, Spejbla a Hurvínka a mnoho dalších postaviček. Půda domu skrývá pohádková zákoutí s vodníky, čerty, draky a loupežníky z okolních hvozdů a jiná tajemná stvoření. 

Naproti, v ulici Masná, se nachází 3D muzeum, kde se stanete součástí vystavených obrazů. Všechny vystavené obrazy jsou vytvořeny pomocí 3D efektu, který vás v mžiku přenese na místa nebo do situací, které nikde jinde nenajdete. Vyfoťte se například na útěku před dravým žralokem nebo s andělskými křídly. Na vše si můžete sáhnout, vzpomínkou Vám budou vlastní vtipné fotografie.

Nedaleko odtud se v Šatlavské ulici byste ještě neměli přehlédnout Film Legends Museum (Muzeum filmových legend). Jste-li fanouškem filmů, komiksů, sběratelství, akčních hrdinů či legend stříbrného plátna, je pro Vás toto místo ideální. Přenese Vás do oblíbených filmových světů, které znáte z plátna, obrazovek či stránek komiksových sešitů. Najdete zde 250 exponátů těch nejslavnějších filmových, komiksových a pohádkových hrdinů.

Pokračujete dále Radniční ulicí až k Lazebnickému mostu, odkud spatříte v jejich plném půvabu hrad a zámek, jak se tyčí na skále. Lazebnický most je stavebním dílem spojujícím Vnitřní Město a Latrán. Současná podoba pochází ze 30. let 19. století a je hodnotným dochovaným příkladem dopravní stavby z té doby. Most je zdoben litinovými plastikami Ukřižovaného Krista a sv. Jana Nepomuckého.

Přejdete přes most, vedoucí přes řeku Vltavu, která celým městem protéká, a ocitnete se na Latránu u budovy bývalého kostela sv. Jošta. V současné době zde působí Muzeum voroplavby, kde se seznámíte s tradicemi voroplavby v Česku. V expozici si můžete také prohlédnout druhý největší model vorového pramenu u nás a dozvíte se i něco o stavbě vorů. 

Pokračujete dále až na I. nádvoří, a to buď po zámeckých schodech, anebo projdete Červenou branou. Vydáte-li se po Latránu směrem k Červené bráně, neměli byste minout rozsáhlý soubor budov klášterního komplexu minoritů a klarisek, rozprostřený na mírných svazích severního meandru řeky Vltavy při východní straně Latránu. Najdete zde klášterní muzeum, které návštěvníkům odkrývá příběh tohoto výjimečného areálu a prezentuje bohatou historii, unikátní architekturu a rozsáhlou sbírku sakrálního umění. Je zde také 3+ galerie, - prostor s výstavami, interaktivními expozicemi a řemeslnými dílnami, kde můžete snít s otevřenýma očima, kde jsou na prvním místě děti a kde můžete obdivovat sbírku těch nejkvalitnějších ilustrací pro děti. 

Z obou stran mostu, který spojuje I. a II. nádvoří, můžete shlédnout do Medvědího příkopu - skvělá záležitost obzvlášť pro děti. Hradní příkop vznikl jako součást původního gotického opevnění a měl zejména obrannou funkci, když chránil hradbu a věžní bránu a byl opatřen dřevěným padacím mostem.

Státní hrad a zámek Český Krumlov, po Pražském hradu druhý největší zámek v Čechách, je národní kulturní památkou a s celým historickým komplexem je zapsán do Seznamu památek světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. I svou rozlohou patří mezi nejvýznamnější památky středoevropské oblasti. Dva základní prohlídkové okruhy Vás seznámí s původními historickými interiéry.

 

Nejstarším a nejvýznamnějším stavebním útvarem na II. nádvoří je budova tzv. Hrádku se zámeckou věží. Z věže, kterou Karel Čapek označil za nejvěžovatější věž ze všech věží, se pak můžete po výstupu po 162 schodech za odměnu rozhlédnout po okolí z výšky cca 70 metrů.

Portálem průjezdu z II. nádvoří, nad kterým jsou osazeny tři znaky - rožmberský, eggenberský a braniborský - směřuje komunikace do prostoru tzv. Horního hradu. Soubor palácových stavení obklopující III. a IV. nádvoří se vytvářel v jednotlivých stavebních etapách od poloviny 14. do 18. století. Budovy si uchovaly renesanční charakter z doby svého největšího rozkvětu ve 2. polovině 16. století.  

Do prostoru V. nádvoří se dostaneme z budov Horního hradu přes tzv. Plášťový most. Jde o technicky odvážné a působivé dílo. Chodba ve spodním patře spojuje Maškarní sál se zámeckým divadlem, s nejkompletněji dochovanou barokní divadelní scénou na světě s původní divadelní budovou, orchestřištěm, jevištěm a mašinérií, stovkami divadelních kostýmů a kostýmních doplňků, dekorací a scénických doplňků, osvětlovacích těles, libret atp.

Nezapomenutelný zážitek si jistě odnesete i z večerního představení na otáčivém hledišti. Jde o navýsost výjimečný zážitek z představení konaného za letní noci v divadle s nejvyšším stropem na světě. Inscenace světově proslulých autorů se odehrávají v nádherných přírodních kulisách zámecké zahrady. Ta je nedílnou součástí zámeckého areálu a byla založena v 17. století a skládá se z několika částí s anglickou a francouzskou úpravou. V zahradě se rovněž stojí letohrádek Bellaria a hudební pavilon. Procházka rozsáhlou zahradou s jezírkem a kaskádovou fontánou Vás přenese o pár století zpět a budete si připadat jako v pohádce. Poblíž zámecké zahrady ještě můžete obdivovat starobylý zámecký statek Kvítkův dvůr nebo Ptačí hrádek - nedostavěný památník na oslavu vítězství spojeneckých armád Ruska, Rakouska a Pruska nad Napoleonem Bonaparte v bitvě u Lipska roku 1813.

V jednom z grafitových dolů (v okolí Českého Krumlova se v minulosti těžilo nejen tradiční stříbro a zlato, ale také tuha), na Chvalšinské ulici, je pro návštěvníky připraven 2 km dlouhý prohlídkový okruh v hloubce 70 m pod povrchem, část trasy (1 200 m) se projíždí důlním vláčkem. Během prohlídky si na vlastní kůži vyzkoušíte, v jakých podmínkách horníci pracovali a jaké stroje při práci využívali. Také se dozvíte, jakým způsobem probíhala těžba, jak se grafit zpracovával a co se z něj vyrábělo. Samozřejmostí je zapůjčení hornických oděvů, obuvi, ochranných pomůcek a důlní lampy.

Absolvovat můžete i prohlídku pivovaru Krumlov (dříve Eggenberg), spojenou s ochutnávkou piva a návštěvou stylové pivnice.

Jedinečným zážitkem je výstup podél kapliček křížové cesty ke kapli na Křížové hoře, mezi místními přezdívané Křižák, a zejména pak výhled odtud na celé město. Barokní poutní areál na Křížové hoře je památným duchovním, historickým a kulturním místem s překvapivým půvabem a silnou energií a romantickým okolím.

Pokud budete chtít dobře poobědvat či povečeřet, máte možnost vybrat si z nepřeberného množství hospod a hospůdek. Oblíbenou restaurací je Krčma Šatlava, kde se můžete těšit na stylové pohoštění ve středověké krčmě, středověké hostiny, roštovaná jídla aj., případně obdobná Restaurace Maštal. Na tradičních českých pokrmech si pochutnáte v Hospodě Na louži, jejíž interiér je vyzdoben rozsáhlou sbírkou starých reklamních cedulí na pivo, nápoje a koloniální zboží navozující atmosféru minulého století. K jižním Čechám neodmyslitelně patří ryby a rybí speciality, které si můžete poručit např. v Rožmberské baště. Mezi vyhledávané restaurace se dále řadí Cikánská jizba, kde si užijete stylové posezení za příjemného rytmu cikánské hudby, Restaurace GotikaPapa's Living Restaurant, Švejk restaurant nebo Restaurace/bar U Bejka aj. Máte-li chuť na pizzu, jistě oceníte pizzerii Nonna Gina v Klášterní ulici.

Zatančit si můžete např. v Music baru na náměstí Svornosti nebo v City Lounge music club & bar v Hradební ulici.

Každoročně se v Českém Krumlově pořádají Slavnosti pětilisté růže (červen), Festival komorní hudby (na přelomu června a července), Festival staré hudby a Festival varhanní hudby - Organum hydraulicum (konec července), Mezinárodní hudební festival (srpen), Jazz na konci léta (konec srpna), Svatováclavské slavnosti (září), a Ekofilm - filmový festival zaměřený na oblast životního prostředí (začátek října) aj.

Sportovní vyžití

 

Nejbližší okolí

bottom of page